Ei kirke for framtida

Hva mener Senterpartiet om kirkene i kommunen?

Leif Kristian Bordal 

Meninger

Senterpartiet ønsker at kirkene i kommunen skal være åpne og at flerbruk av kirkerommet videreføres. Kirka må få nødvendige midler til vedlikehold og drift