Bedre opplæringsvilkår for fremtidens fagarbeidere

Fagforbundet Trøndelag er opptatt av tllgangen på lærlingplasser.
Meninger

Skrevet av Linn Flataune, ungdomstillitsvalgt, Fagforbundet Trøndelag.