Trygghet for miljø og god ressursutnyttelse

Senterpartiet vil stimulere til kortreist mat og lokal foredling. Vi vil også bidra til utvikling og bruk av fornybar energi, og sørge for fornuftig ressursbruk i kommunal virksomhet.

Ronja Wilmannsøien, listekandidat for Senterpartiet i Midtre Gauldal. 

Meninger

Skrevet av Ronja Wilmannsøien, listekandidat, Senterpartiet Midtre Gauldal