Frivilligheten må få økonomisk støtte

Det er spesielt aktiviteter rettet mot barn og unge som vi må ha fokus på.
Meninger

Skrevet av Lise Sundli, listekandidat for SP i Midtre Gauldal