- Lokalkunnskapen hjalp oss å redde bolighuset

Etter siste tragiske gårdsbrann fikk vi alle se på nytt slagkraften og samarbeidet innad i Gauldal brann og redning.

Det var så varmt under brannen at tallene på graderstokken smeltet.  Foto: John Lerli

Meninger

Skrevet av Stolt ansatt i Gauldal Brann og Redning IKS