Impregnortomta på Lundamo

Vi spiller gjerne på lag med alle som vil arbeide for å få utvikling på Impregneringa på Lundamo.

Sigmund Gråbak viser til at Melhuslista er det eneste partiet som har Impregnortomta som et konkret punkt i programmet. 

Meninger

Skrevet av Sigmund Gråbak, 2.kandidat for Melhuslista