Næringsutvikling i Melhus kommune og på Lundamo

«Impregneringa» gir nye muligheter i Melhus

Nå er alle tilgjengelige områder for næringsutvikling i ferd med å bli fylt opp

Med de muligheter som nå ligger for «Impregneringa» vil Melhus Arbeiderparti anbefale at eiendommen, om forholdene ligger godt nok til rette, blir kjøpt opp av kommunen gjennom Melhus Utviklingsarena AS, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Jørn Ove Moen, 9. kandidat for Melhus Arbeiderparti, leder i Lundamo Arbeidersamfunn