Lite nytt fra bredbåndsfronten

Det er gledelig at bevilgningene nå er formelt vedtatt, men et skår i gleden er det at det fortsatt er for lite penger til bredbånd.

Det framstår som underlig da vi i Trønderbladet 2. juli kunne lese om økte bevilgninger til Trøndelag, og at det er Per Olav Hopsø som har kjempet frem de økte bevilgningene, skriver Merethe Moum i innlegget.  Foto: privat

Meninger

Skrevet av Merethe Moum, Melhuslista