Trøndertun og lokalsamfunnet

Skolen opprettholder sin 100-årige tradisjon om et levende og aktivt samvirke med lokalsamfunnet.

Målet er at Trøndertun også i framtida skal kommunisere godt med omgivelsene. Og spille på lag med bygda. Ikke lukke dørene og bli en mystisk getto uten innsyn fra omgivelsene, skriver rektor Ronald Nygård. Skolen har 100-årsjubileum i år. 

Meninger

Kronikk skrevet av Ronald Nygård