Tar dette oppdraget på alvor

Vi skal utvikle Støren og legge til rette for næringsutvikling og befolkningsvekst.

Gjennom Støren Sør, fredes fruktbar dyrkajord i dalbunnen helt i tråd med statlige føringer. Vi ønsker en utbygging som følger nåtidens krav til miljø, og vil se på nye muligheter når det gjelder oppvarming, energigjenvinning, mobilitet og transport, skriver Aina Midthjell Reppe i innlegget. 

Meninger

Skrevet av Aina Midthjell Reppe, daglig leder, på vegne av Midtre Gauldal Næringsselskap KF