Snuoperasjon med bismak

Det tok to år, men nå har altså de pårørende i Singsås blitt hørt.

Singsås bo- og dagsenter er klassifisert som gruppe 6- som særlig risikofylt brannobjekt, forteller pårørendegruppa. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Rapporten fra brannvesenet er oppsiktsvekkende. Det er absolutt ikke hverdagskost at en helseinstitusjon får så kraftige påpakninger om brannsikkerheten.

Meninger

KOMMENTAR: Det har vært mye strid rundt eldreomsorgen i Midtre Gauldal. Tøff økonomi har gjort at kommunen har måttet spare på flere felt. Mest uro har det vært rundt nattevaktene på Singsås bo- og dagsenter. Etter vedtaket i 2017 forsvant nattevakta. Kommunen har siden det hatt en ordning med tilsyn to ganger om natta, men beboerne må vente minst 30 minutter på bistand fordi hjelpen må komme fra Støren bo- og dagsenter. Pårørende har gjentatte ganger protestert, og påpekt manglende sikkerhet og en sterk følelse av utrygghet blant beboerne.