Ungdom på ferie

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Hele 60 ungdommer hadde meldt sin interesse og til slutt ble 21 jenter og 17 gutter trukket ut som deltakere på turen. Flere er fra Gauldalen. Her opplever de unge solnedgangen i Skagen. 

Meninger

Leserbrev fra 13 rødekors-frivillige