Vindmøller eller ikke

Debatten om grønn energi er blitt en debatt om for eller mot vindmøller. Andre alternativer ser ut til å bli glemt.

Rapporten fra NTNU-professor Leif Lia viser hvor mye kraft man kan få ved oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Den forteller at gevinsten er vesentlig større enn tidligere antatt, nemlig 22 -30 TWH. Til sammenligning forventes vindparken på Frøya å produsere knapt 1 prosent av dette -200 GWH, skriver Gunnar Svedahl. 

Meninger

Skrevet av Gunnar Svedahl