Lokaltrafikken skal ikke betale for stamvegen

Melhusordfører Gunnar Krogstad mener det må settes inn tiltak som gjør at gjennomgangstrafikken går langs ny E6, og ikke langs lokalvegene.

Ordfører Gunnar Krogstad (t.h.) og samferdselsminister Jon Georg Dale. Bildet er tatt under åpning av E6-strekninga Melhus-Trondheim tidligere i år.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Gunnar Krogstad, ordfører i Melhus