Kirkens særpreg i forhold til Sjaman Durek

Er det virkelig en åndelig verden sjamanen oppnår kontakt med, og i så fall, hvilke krefter er det?

FORLOKKENDE: Det høres forlokkende ut når Sjaman Durek reklamerer med at han kan hjelpe oss ved å bruke mange ulike teknikker, og han kan vise til at mange opplever å få hjelp. Men hva er det som egentlig skjer? skriver sokneprest Kjell Arne Morland i dette innlegget. 

Meninger

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus