Ja, særlig!

Dess mer du bruker veien, dess mer betaler du. Genialt, ikke sant? Ja, særlig.

Jeg har et barnebarn på snart 13 år som har ordnet seg et valgspråk: Ja, særlig. Når en nærmer seg tenårene sier det seg selv.

HAR RETTFERDIG SYSTEM: Vi har allerede et system som utgjør en rettferdig belastning for bilister, dess mer du kjører og belaster veiene, dess mer betaler du i avgifter til staten via bruk av drivstoff, skriver Per Erik Kufås i innlegget.  Foto: Fredrik Lien

Meninger

Av Per Erik Kufås