Vern av dyrkajord i Midtre Gauldal

Ny firefelts motorvei på vestsida av Sokna vil være et brutalt inngrep

Kjære politikere, vis at dere mener noe med jordvern.

NY E6 TAR JORD: Ny firefelts motorvei på vestsida av Sokna vil være et brutalt inngrep i dagens landskapsbilde og føre til store endringer i dagens kulturlandskap. Jorda som planlegges nedbygd er av den beste i kommunen, godt egnet til både korn- og grasproduksjon, skriver Eivind Dragset i innlegget. Bildet er tatt omtrent ved starten parsellen fra Prestteigen til Korporals bru.   Foto: Marthe Eid

Meninger

Skrevet av Eivind Dragset