Som ordfører vil jeg ønske Midt-Norge Travforbund hjertelig velkommen til Melhus!

Melhus kommune har registrert at nytt travsportsanlegg i Malvik ikke er ønsket, og at trøndersk travsport nå snarest trenger et nytt areal til prosjektet.

UTMERKET: Vi ønsker å påpeke at Vollmarka i Melhus er en utmerket lokasjon for å etablere et moderne regionalt travanlegg, skriver ordfører Gunnar Krogstad i det åpne brevet til Midt-Norge Travforbund.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Gunnar Krogstad, ordfører