Skogen som lekeplass

FAU på Eid skole føler at de ikke har fått gehør hos kommuneplanleggerne. Kanskje er det likevel håp om at ungene får beholde den fine skogen.

Illustrasjonsfoto fra Trønderbladets arkiv 

Meninger

KOMMENTAR: På Gimse hvor jeg bor, var det en gang et stort skogsområde. Men det var før Melhus kommune bestemte seg for å anlegge den ene boliggata etter den andre, på 70- og 80-tallet. Skogen ble hogd og det ble bygd boliger i stor stil, og det var tegnet inn mange lekeplasser, som etter hvert ble opparbeidet med lekeapparater, sandkasse, og bord og benker.