Hvilken agenda har du, Per Ingar Almås?

Det er med betydelig undring jeg leser innlegg i Trønderbladet fra Per Ingar Almås i Bygdelista tirsdag 7. mai.

BJØRN ENGE: - Per Ingar Almås liker dårlig at jeg reiser tvil om realismen i forhold til å etablere et næringsområde Støren øst på dyrka mark, fastslår Bjørn Enge i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Av Bjørn Enge, gruppeleder Midtre Gauldal Høyre