- Går det sport i å bli kvitt dyrkajord i Melhus?

- I Melhus er det stadig vekk «litt her og litt der» som kan avses av matjord, tordner Melhus SV.

VIL IKKE UTVIDE I VOLLMARKA: - I Malvik ga kommunestyret nylig et fornuftig nei til å etablere travanlegg på dyrkajorda. Nå når avklaringen fra Malvik er på plass, var den politiske ledelsen i Melhus kjapt ute med å stille Vollmarka til disposisjon, uttaler Melhus SV. 

Meninger

- I en tid der vi står ovenfor større og større utfordringer på matvarefronten både globalt og nasjonalt, ser det ut til at det går sport i å bli kvitt produktive arealer her i Melhus.