Derfor koster ny E6 2,5 milliarder kroner

Vi har blant annet brukt beløp i hundremillionersklassen på å stabilisere grunnen og bekkene på Klett, der det er mye kvikkleire.

KOSTBAR VEI: Det er noen kostnadselementer i dette prosjektet som er dyrere enn i de fleste andre vegprosjekter. Vi har blant annet brukt beløp i hundremillionersklassen på å stabilisere grunnen og bekkene på Klett, der det er mye kvikkleire, skriver Odd Jostein Haugen i innlegget. Her er E6 og rundkjøringa på Klett.  Foto: Statens vegvesen

Meninger

Av Odd Jostein Haugen, prosjektleder Statens vegvesen