Mer næringssnakk, og litt svar til Bjørn Enge

Bjørn Enge mener jeg bør tenke meg om før jeg antyder at mine kolleger i kommunestyret er naive, jo det har jeg nå gjort.
Meninger

Av Øystein Digre, KrF Midtre Gauldal