Det finnes kjøreregler i arbeidslivet …

Torgeir Malum regelrett tråkker på vårt medlem ved å hevde at vedkommende blir styrt av sin fagforening uten å tenke selv.

IVARETA MEDLEM: Skolenes landsforbund ønsker ikke å «kjøre» ankesaken i avisspaltene, men føler et behov for å ivareta vårt medlem, skrver Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund i sitt innlegg. 

Meninger

Skrevet av Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund