800 millioner for byvekst

Byvekstavtalen kan gi Melhus to togavganger i timen, flere stasjoner og det kommer penger til gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

FÆRRE BILENDE: I byvekstforhandlingene har Melhus blant annet spilt inn behovet for et parkeringshus ved skysstasjonen. Håpet er at flere setter igjen bilen i Melhus og heller tar tog eller buss til byen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

KOMMENTAR: I fjor fikk Melhus rødt lys for et boligfelt på Løvset. Fylkesutvalget mente at det nye boligfeltet ville føre til at flere kjører bil inn og ut av Trondheim. Det var en forsmak på den omstridte Byvekstavtalen og det den fører med seg av nullvekstmål for biltrafikk og begrensninger på retten til å disponere areal, og etterpå var det en lunken stemning blant politikerne i Melhus.