Farlig utforming av E6 ned Klettbakkan

Her er det ikke et spørsmål om det smeller, men når.

DELER SEG: Her deler trafikken seg mot Melhus (til venstre) og mot Øysand (til høyre). I rushtida oppstår det kø i kjørebanen til høyre, helt inn på den nye motorvegen.  

Meninger

Av Per Erik Kufås