Øystein Digre bør tenke seg om før han beskylder folk for å være naive

I likhet med Øystein Digre så har også jeg fulgt debatten og saksbehandlingen angående prosjekt Støren Sør.

KOMMENTAR: Øystein Digre har flere gode forslag, det er imidlertid ett som mangler, fastslår Bjørn Enge i sin kommentar til Digres innlegg i Trønderbladet om Støren Sør.  Foto: Marthe Eid

Meninger

Av Bjørn Enge, Midtre Gauldal Høyre