Det er komplett kaos i Lundamo sentrum, og daglig er det farlige hendelser og nestenulykker

Hadde Lundamo sentrum vært en fagprøve i trafikksikkerhet, ville karakteren blitt særdeles langt fra bestått.

ULYKKE: Her i Lundamo sentrum ble en 17-åring påkjørt av en bil mens han var i fotgjengerfeltet. 17-åringen ble alvorlig skadet. Man skulle tro at ulykkesrapporten ville fremtvinge tiltak, skriver innleggsforfatteren. 

Meninger

Leserinnlegg skrevet av «Bilist, gående og syklende»