Søppel langs Melhusvegen

Mye tyder på dårlig lastsikring av ting som fraktes til gjenvinningsstasjonen.

Illustrasjonsfoto fra arkivet  Foto: Tor Arne Granmo

Meninger

Innlegg skrevet av Trønderblad-leser