- Kan bli katastrofalt

Kjører du på E6 sørover mot Klett i rushtida, kan du havne i en kø som det er livsfarlig å prøve å komme seg ut av.

NYE E6: Dette avkjøringsfeltet (nærmest kamera) fylles raskt opp i rushtida, når rundkjøringa på Klett korker seg. Trafikk i 100 kilometer i timen møter stillestående biler. 

Meninger

- Når det er veldig mye trafikk på E6 sørover mot Klett, stuker det seg opp i høyre felt ved avkjøringen til E39 og Øysand. Noen ganger går køen helt opp til Storler, forteller Sigrun Qvenild fra Leinstrand. Hun minner om at det nylig var en påkjørsel oppe i bakken.