Varaordfører Harald Rognes om anken mot læreren som vant i tingretten:

- Det må ha gått en form for prestisje i saken som ingen er tjent med

Støren ungdomsskole trenger å bruke sine ressurser til å hjelpe elevene til bedre resultater å møte voksenlivet med, i stedet for å slåss med sine ansatte i retten, mener Harald Rognes.

- HEMMELIG: Dette hemmelighetskremmeriet som er forsøkt å etablere rundt kommunens behandling av denne saken er ikke i tråd med det man kan se fra andre kommuner, skriver Harald Rognes i innlegget.  

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Harald Rognes, varaordfører, Bygdelista