Flagestad kommenterer Moens svar

Svaret på mine spørsmål i kommunestyret 05.04. mener jeg ikke er tilfredsstillende besvart. Jeg vil derfor gi noen kommentarer:

Tor Flagestad kommenterer Moens svar.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Meninger

Skrevet av Tor Flagestad, leder i OK-utvalget