I Trøndelag kjører selv MDG-folk bil

Det sies mye om De Grønne. Én av påstandene er at de er motstandere av bil, og at de tror at bompenger er en saliggjørende måte å «straffe» bilistene på. Verden ville vært enkel å forholde seg til om det var slik. Men tvert imot ville det vært billigere med bil i distriktene med De Grønne i posisjon.

MED BIL I DISTRIKTET: I distriktene kjører selv De Grønne bil. De har kanskje valgt en bil som bruker litt mindre drivstoff per mil og de kjører den kanskje litt mindre når de kan velge den bort, skriver Tommy Reinås i dette innlegget. 

Meninger

Innlegg skrevet av Tommy Reinås, fylkespolitiker MDG