Sosiale problemer – et felles ansvar

Vi ser at sosiale kutt kan gi katastrofale konsekvenser for den enkelte. Vi er også bekymret over at retorikken og tiltakene hardner til.

BEKYMRET: Vi er bekymret for at retorikken og tiltakene hardner til. Brukere skal ansvarliggjøres og stilles krav til, skriver kronikkforfatteren. Her er representantskapet i FO Trøndelag – fullt opp med sosialarbeidere. FO har 900 medlemmer i Trondheim kommune, 3200 medlemmer i Trøndelag. 

Meninger

KRONIKK skrevet av Mona Berger, fylkesleder i FO Trøndelag, Fellesorganisasjonen