Melhusrussen – en pest og en plage, eller kommunens fremtid?

Du kan hjelpe oss å skape en inkluderende og samlende avslutning på 13 års skolegang.
Meninger

Skrevet av Melhusrussen 2019: