Debatten om «hemmelig» byvekstavtale: - Makan til vås!

Ordføreren vil ikke fortelle allmennheten hva byvekstavtalen går ut på, men anbefaler at kommunestyret sier ja til den. Her diskuterer leserne saken, med ordføreren!

BILTRAFIKKEN: Byvekstavtalen skal gi en forpliktelse for deltakende kommuner om å begrense biltrafikken, og ordfører Gunnar Krogstad har tidligere fortalt at det kan innebære å telle biler på visse punkter i kommunen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Anbefaler ja til byvekstavtalen

Ordføreren vil ikke fortelle hva byvekstavtalen går ut på, men anbefaler politikerne å si ja til den.

 

Det ser ut til at det er nødvendig med en forklaring her. Forhandlingene om en byvekstavtale har vært unntatt offentlighet, noe forhandlingspartene Staten, fylkeskommunen, Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus har vært enige om. De enkelte kommunene har gitt fullmakt til sine ordførere til å forhandle fram en avtale, så har også skjedd i Melhus. Når avtalen er inngått skal den selvfølgelig offentliggjøres, og det er da opp til kommunestyrene å beslutte om kommunen skal bli med på avtalen eller ikke. Men det er lett å skjønne at folk reagerer når Trønderbladet formulerer en overskrift som «Ordføreren vil ikke fortelle hva byvekstavtalen går ut på, men anbefaler politikerne å si ja til den»(!) Dette mer enn antyder at jeg oppfordrer kommunestyret til å si ja uten at de får vite hva de skal si ja til. Dette er naturligvis ikke sant, og jeg syns ærlig talt at Trønderbladet skulle holde seg for god til slike spekulative og misvisende overskrifter. Men det viktigste for Trønderbladet er vel å få mange klikk på saken.... Ordfører Gunnar Krogstad