Hvor er den politiske ledelsen i Melhus kommune?

Som beboer og leder av Kvål Velforening begynner jeg nå å bli betenkt over at den politiske ledelsen ikke har involvert seg sterkere i rassikringsarbeidet på Kvål.

KVÅL: Det er for meg vanskelig å forstå at Nye Veier bare kan sitte helt i ro og si at de kun har ansvaret for veibyggingen og ikke noe annet, skriver Åge Ofstad i innlegget.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Åge Ofstad, beboer og leder av Kvål Velforening