Kommunen disponerer ikke egne tomter og kan ikke subsidiere tomtekjøp

Å skulle stimulere til boligbygging er en utfordrende sak, mener Stein Restad i Hølonda Arbeidersamfunn. Her kommer han med et svar til Even Kjøsen Unsgård.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Innlegg fra Hølonda Arbeidersamfunn, skrevet av Stein Restad (leder)