Ulven skal få leve her i landet fordi den hører til her

Et stort flertall av Norges befolkning ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene våre.

VIL HA ULV: Et stort flertall av Norges befolkning ønsker levedyktige bestander av alle de store rovdyrene våre, skriver Tommy Reinås. Flere tusen møtte opp foran Stortinget for å demonstrere for å bevare ulv og andre rovdyr i Norge lørdag 12. januar. 

Selvfølgelig er de store predatorene viktige i naturen.

Meninger

KRONIKK skrevet av Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant (MDG)