Bønn til bilførere

Farten dreper. Hver time på dagen blir mange dyr lemlestet og drept i trafikken.

DYR PÅ VEIEN: Sammenhengen mellom fart og antall elgpåkjørsler ble undersøkt i Sverige i 2005. En fartsreduksjon på 2 km i timen fører ifølge undersøkelsen til en reduksjon av antall ulykker på 15 prosent, og en fartsreduksjon på 10 km i timen fører til en reduksjon av antall ulykker på 56 prosent, skriver innleggsforfatteren. Her er ei elgku og to kalver fristet ned på E6 for å slikke salt av veibanen, like sør for Kongsvoll.  Foto: Roald Sagdahl

Meninger

Av Jenny Rolness, Dyrenes Rett