Fire felts motorveg er grovt uforsvarleg

Utsleppet av klimagass blir langt større med ei fartsgrense på 110 km/t enn 80 km/t.

FART OG KLIMA: Vi ber regjeringa ta ansvar for klimaet ved å setja ned fartsgrensa til 80/90 km/t, redusere målsettinga for E6 sørover til 2/3 køyrefelt i staden for 4 felt og bruke innsparinga til å styrke jernbanen, skriv Magne Vågsland og Mads Løkeland i innlegget.  Foto: Svein Sæterbø, Statens vegvesen.

Meninger

Av Magne Vågsland og Mads Løkeland, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag