Arbeiderpartiet ønsker flere utstyrssentraler i Trøndelag

Arbeiderpartiet mener barn og unge bør ha like muligheter til å drive fysisk aktivitet og friluftsliv, uavhengig av sosial bakgrunn og størrelse på pengeboka.

UTSTYR: Jeg ønsker det skal være like enkelt å låne aktivitetsutstyr, som det er å låne bøker på biblioteket, skriver Ellen Haugen Bergrønning i innlegget. Her er ski og musikkinstrument om hverandre i stort utvalg, under et bagasjeromsmarked på Melhus.  Foto: John Lerli

Meninger

Ellen Haugen Bergsrønning, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet