Vi har større mangfold i kultivert natur enn i gjengrodd villmark!

Norske kulturlandskap er regnet blant de beste og mest verdifulle i Europa. Utstrakt utmarksbeiting har den største betydning for artsmangfoldet.

KULTURLANDSKAP: En av Europas fremste økologer, professor ved Sveriges Landbuksuniversitet Urban Emanuelson, har beskrevet norske kulturlandskap som noen av de beste og mest verdifulle i Europa, skriver kronikkforfatteren. Her et glimt fra Nekjådalen, som er en forlengelse av Fordalen i Singsås.  Foto: John Lerli

Vi ivaretar ikke vårt unike biologiske mangfold på vår del av kloden, ved å prioritere toppen av næringskjedene!

Meninger

Skrevet av Sigurd Bostad