Trafikksikkerheten og tiltak på E6

Det skal settes inn tiltak for å bedre trafikksikkerheten på E6, og Magnar Haukdal har skrevet et leserinnlegg i forbindelse med dette.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Meninger

Skrevet av Magnar Haukdal: