En varm og inderlig takk for all støtte og hjelp

Oliv Gjesmo i styret for Narvas Venner takker her alle som har hjulpet dem.

Oliv Gjesmo.  Foto: John Lerli

Meninger

Skrevet av Oliv Gjesmo, på vegne av styret i Narvas Venner Støren: