Takk for at dere satte mobbing på dagsorden

Det finnes altfor mange foresatte som synes det er vanskelig å kritisere skolehverdagen til sitt barn, og samtidig bevare et godt forhold til lærerne og skole-ledelsen. Meg selv innbefattet.

EN KAMP: Det å være ressurssvak kan alle oppleve en gang i livet. Hva med foresatte som ikke vet hvilken skolehverdag barnet har, hvordan skal de få vite? Hvem tar kampen for dem? For det kan være en kamp, for noen barn handler det om liv og død. Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Sp i Midtre Gauldal gikk til valg på nulltoleranse mot mobbing, og da må det forankres politisk og komme fra toppen.

Meninger

Skrevet av Wenche Wulff Rønning 2. vara i kommunestyret, Sp, mor, foresatt og fortsatt engasjert!