Blankpolering av vårt bitte lille hjørne av verden med vår dyrebare vannkraft

Vi trenger nytenkende politikere som utfordrer vassdragsregulantene og vindkraftindustriens retorikk der de fremstiller seg selv som klimaets redningsmenn og kvinner.

KULLKRAFTVERK: Jyllandspostens viste i en artikkel nylig at «Kina udbygger hundreder af kulfyrede kraftværker», og det er 1380 kullfyrte kraftverk under bygging i verden akkurat nå. Eksport av strøm fra vår vannkraft blir derved å sammenligne med blankpolering av et bitte lite hjørne på kloden med vannkrafta som poleringsmiddel, skriver Bernt Øien i kronikken.  Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten, Jan-Morten Bjørnbakk, NTB scanpix

I framtiden vil prisen på strøm ta form som en auksjon.

Meninger

KRONIKK skrevet av Bernt Øien