Fortsetter utskifting av vannmålere i Melhus

De nye vannmålerne foretar automatisk avlesing og avdekker feil, opplyser Melhus kommune.

VANNMÅLER: Smarte, fjernavleste målere har høy nøyaktighet, men Melhus kommune oppfordrer likevel alle abonnenter til å følge med vannforbruket jevnlig.  Foto: Melhus kommune

Meninger

Innlegg skrevet av Melhus kommune