Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag

- Ny E6 gjennom Gauldalen et skrekkeksempel

- Matjorda som nå bygges ned, kunne ha gitt hundre tusen brød hvert år, sier fylkesleder Julie Gunnerød i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag.

KORN: Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag til kamp mot nedbygging av matjord i Gauldalen.  Foto: John Lerli

Meninger

- Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag ønsker å sette fokus på jordvern og sørge for at det fortsatt skal kunne produseres mat både på bygda og nær byene. Der matjorda ligger er det faktisk opptatt, sier fylkesleder Julie Gunnerød.