Uklokt av fylkesutvalget å blokkere Melhus

I sum gjør kravene at det knapt kan utvikles nye boligområder i Melhus.

DE ANSVARLIGE: Fylkesutvalget er «formannskapet» i fylkeskommunen, og består av 15 politikere. Det var Ap, SV, KrF, V og MDG som dannet flertall for innsigelsen mot boligfeltet. Frp, H og Sp var uenige i dette. 

Meninger

Kommentar: Denne uka var det møte i fylkesutvalget i Trøndelag. De 15 fremste fylkespolitikerne møttes, og partiene Ap, SV, KrF, MDG og Venstre sto bak et vedtak som er svært uheldig for Melhus. De sørget for at Trøndelag fylkeskommune kommer med en innsigelse til reguleringsplanen for boligfeltet Haugen på Løvset. Begrunnelsen er todelt: Fylkespolitikerne mener «konfliktfylte arealdisponeringer må drøftes og avklares i kommunedelplanen og ikke som enkeltstående reguleringsplaner», og at «det er viktig med samordnet bolig-, areal og transportplanlegging spesielt i områder nært Trondheim som kan utfordre 0-vekstmålet».